.

BETONJEDN.CENA bez DPHCENA s DPH
Beton B 7,5m32290,-2770,90 Kč,-
Beton B 10m32370,-2867.70,-
Beton B 13.5m32490,-3012.90,-
BETON ČSN EN 206-1
Beton C12/15X0m32590,-3133.90,-
Beton C16/20X0m32670,-3230.70,-
Beton C20/25X0m32770,-3351.70,-
Beton C25/30X0m32890,-3496.90,-
Beton C30/37X0m33080,-3726.80,-
BETONOVÉ POTĚRY
BP 200m32410,-2916.10,-
BP 250m32500,-3025.00,-
BP 300m32590,-3133.90,-
BP 350m32660,-3218.60,-
BP 400m32730,-3303.30,-
BP 450m32800,-3388.00,-
BP 500m32870,-3472.70,-
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM PODLE ČSN 73 6124
KSC I2110,-2553.10,-

Kde nás najdete:

Kde nás najdete